poniedziałek, 22 października 2012

prof. Roman Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW w TOK FM: "nawet na dobrych uczelniach widzimy ludzi, którzy zdecydowanie nie powinni oglądać uniwersytetu, nawet na wyciecze szkolnej, bo nie spełniają kulturowych i intelektualnych warunków, żeby otrzymać tytuł magistra". 

cytat stąd

środa, 3 października 2012

Wywiad z prof. Karolem Modzelewskim

Gazeta Wyborcza, 12.10.2012
Wywiad na stronie GW (system piano)
Inspirujący cytat:

„Ubieganie się o granty to sztuka pisania podań. To zupełnie co innego niż twórczość naukowa. Pisanie podań wymaga sprawności w podobaniu się urzędom, do których się te podania pisze. Powinniśmy oceniać uczonych wg twórczości naukowej, a nie umiejętności pisania podań. (…) To jest robota dla administracji uczelnianej, a nie dla adiunkta, który ma na głowie napisanie habilitacji”
Wystąpił błąd w tym gadżecie.